Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 21-01-2018

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tinh

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 53/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 05/01/2018 về việc tăng cường tuân thủ pháp luật lao động, thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Trong khi chờ Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đăng ký học nghề trên địa bàn tỉnh năm 2016, 2017. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nêu trên từ năm 2016 đến nay cho UBND tỉnh để gửi Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp bổ sung kinh phí cho ngân sách địa phương thực hiện.

- Yêu cầu các sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh căn cứ nội dung Văn bản số 12082/KH-BCĐ389 ngày 22/12/2017 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương về tổ chức triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương theo quy định.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung liên quan tại Chỉ thị số 10548/CT-BNN-QLCL ngày 20/12/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo quy định.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn  5488/LĐTBXH-BHXH ngày 27/12/2017.

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 100/BCT-TCNL ngày 05/01/2018 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018, triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho Bộ Công Thương và UBND tỉnh trong tháng 3/2018. 

TL

VP UBND tỉnh