Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 21-04-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017, tổ chức triển khai thực hiện.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh phân công cụ thể việc thực hiện tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 1226/LĐTBXH-TE ngày 31/3/2017, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2017.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lập phương án tổ chức triển khai công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản 1518/BVHTTDL-DSVH ngày 12/4/2017.

TL

VP UBND tỉnh