Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 17-04-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá việc phát triển kinh tế, lợi nhuận mang lại từ cây dừa, định hướng phát triển cây dừa trong thời gian tới. Từ đó, hướng dẫn UBND các địa phương có diện tích trồng dừa lớn lập Kế hoạch phát triển cây dừa trên địa bàn, vận động người dân thực hiện. Không lập Đề án phát triển vườn dừa theo hướng thâm canh, bền vững như đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.     

- Giao Sở Y tế căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 1439/BYT-TCDS ngày 24/3/2017, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước 30/6/2017 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

-  Giao Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát môi trường mở đợt ra quân trong tháng 4/2017 để kiểm tra, xử lý, truy quét những trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh, trước mắt tập trung kiểm tra xử lý tại các địa phương đang là điểm nóng khai thác cát trái phép như huyện Phù Mỹ, huyện Phù Cát; sau khi kết thúc đợt truy quét báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 2434/BNN-TCLN ngày 23/03/2017 về việc thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng.

TL 

VP UBND tỉnh