Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 17-02-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian hoạt động của Trạm kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lâm sản có đặt ba-ri-e tại Trạm kiểm lâm Gò Lủi và Trạm kiểm lâm Hà Nhe thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh. Thời gian gia hạn hoạt động đến hết ngày 31/12/2017.

- Đồng ý xuất hỗ trợ 10.000 báo cát cho huyện Tuy Phước như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 301/SNN-TL ngày 03/02/2017 về việc hỗ trợ khẩn cấp bao cát cho huyện Tuy Phước ứng phó mưa lũ tháng 12/2016. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT  lập thủ tục xuất cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Đồng ý chủ trương cho tạm dừng bán đấu giá cơ sở nhà đất Nhà làm việc Chi cục Thuế An Nhơn cũ trên đường Trần Phú, phường Bình Định, thị xã An Nhơn và tạm thời bố trí cơ sở nhà, đất này cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 5 để làm nhà làm việc, bố trí phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy trong thời hạn 04 năm (đến hết năm 2020) theo như đề nghị của Sở Xây dựng và UBND thị xã An Nhơn tại các văn bản 104/SXD-QLN ngày 07/02/2017.

- Đồng ý đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn (nội dung Chỉ thị bao gồm bảo về môi trường trong các lĩnh vực: chăn nuôi, trồng trọt, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt...), trình UBND tỉnh.

 - Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải Quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra lại thực địa, xác định rõ mốc giới của Dự án Vinpearl Quy Nhơn và đất quốc phòng tại khu vực 08, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn; báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Giao Sở Tư pháp và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm pháp luật về giá, đặc biệt hướng dẫn việc đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tại khoản 2, khoản 6 Điều 1 Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý giá và điều tiết giá trên địa bàn tỉnh Bình Định.

- Giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn 03 doanh nghiệp còn lạichưa lập, công khai báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty TNHH Khai thác CTTL Bình Định, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn) thực hiện thủ tục công khai báo cáo để kiểm tra, phê duyệt trên Hệ thống CIMS-SOE theo đúng quy định hiện hành.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung có liên quan về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 205/LĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 196/LĐTBXH-BTXH ngày 18/01/2017.

TL

VP UBND tỉnh