Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 14-03-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, chủ trì, phối hợp với  Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao 22 lô đất tại khu tái định cư Cát Tiến mới (Khu 2), xã Cát Tiến, huyện Phù Cát cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, để giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2017.

- Đồng ý với đề xuất của Sở Công Thương tại Văn bản số 154/SCT-QLTM ngày 23/02/2017 về việc đăng ký tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại và Phát triển kinh tế nông thôn miền Trung 2017. Giao Sở Công Thương làm việc với Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam thống nhất thời gian tổ chức và các vấn đề khác có liên quan; báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Đồng ý chủ trương cho mở rộng một phần nghĩa trang Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn để giải quyết nhu cầu bức xúc cho việc mai táng trong giai đoạn trước mắt khi chưa triển khai xây dựng kịp thời nghĩa trang mới tại chân đèo Cù Mông, thuộc khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, khắc phục tình trạng người dân tự san ủi, xây dựng mộ phần tự phát, làm ảnh hưởng môi trường, sạt lở núi, bồi lấp đường và các mộ phần của nghĩa trang hiện trạng.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức làm việc với Công ty TNHH Ban Mai để yêu cầu nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính, ký quỹ cam kết đầu tư theo quy định đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ban Mai tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát và khẩn trương triển khai xây dựng công trình chậm nhất đến tháng 6/2017 để dự án hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên thì đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1566/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/02/2017 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 645/LĐTBXH-TE ngày 27/02/2017, báo cáo kết quả công tác cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em) và UBND tỉnh theo quy định.

- Đồng ý chủ trương cho thực hiện lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) thay cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của từng điểm mỏ đối với quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản đến năm 2020, dự kiến đến năm 2030 (khoáng sản đất, cát làm vật liệu xây dựng thông thường), trong đó phải có phân tích đánh giá yếu tố tác động môi trường của từng điểm mỏ theo như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 209/SXD-QLXD ngày 28/12/2016.

- Đồng ý gia hạn thời gian giao đất ở tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh để UBND huyện Vân Canh tiếp tục thực hiện việc giao đất ở, trong đó có việc giao đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT 639B). Diện tích đất ở còn lại sau khi đã thực hiện việc giao đất tái định cư xong, UBND huyện Vân Canh tổ chức xét giao và đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định.

- Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tổng Biên tập Báo Bình Định và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 549/BTTTT-CXBIPH ngày 05/2/2016 và Kế hoạch số 537/KH-BTTTT ngày 23/02/2017; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

TL

VP UBND tỉnh