Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 13-09-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ III và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định đối với tình trạng lấn chiếm, đậu đỗ xe gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan cho điểm du lịch, tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, dọc theo tuyến Quốc lộ 1D; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo hướng dẫn và quy định tại Văn bản số 3650/BVHTTDL-TV ngày 30/8/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình UBND tỉnh.

- Giao Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1, tập trung xử lý các lỗi vi phạm như đi sai phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ, . . ., trong đó lưu ý xử lý các vi phạm tại khu vực Km1146+900, Quốc lộ 1 (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường Biên Cương), huyện Hoài Nhơn

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 7927/BCT-ATMT ngày 29/8/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp tổ chức triển khai thực hiện.

- Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ và đáp ứng mục đích, yêu cầu đề ra theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại Kế hoạch 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 của Ủy ban Quốc gia.

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2017, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh