Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 12-12-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet triển khai trong giai đoạn 2017-2020 của tỉnh Bình Định theo nội dung yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4088/BTTTT-TTra ngày 09/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề xuất hoạt động cụ thể Đề án “Tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet”; báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn làm chủ đầu tư, tổ chức lập các thủ tục đầu tư trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương, đoạn từ ngã ba Ông Thọ đến cầu Sông Ngang, theo đúng quy định hiện hành. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% tổng giá trị dự án, phần còn lại do UBND thành phố Quy Nhơn tự cân đối ngân sách để thực hiện, như đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Văn bản nêu trên; báo cáo phương án kỹ thuật và giá trị đầu tư dự án cho UBND tỉnh trước ngày 15/01/2018.

- Giao liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam tại Văn bản 879/CV-LMHTXVN ngày 28/11/2017 về việc xây dựng Mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/12/2017 để gửi cho Liên minh HTX Việt Nam.

- Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Phú Hiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải tạm thời để xử lý nước thải của các hộ gia đình thuộc giai đoạn 1 của dự án khu C thuộc khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh; chất lượng nước thải sau khi xử lý phải đạt chất lượng theo QCVN 14:2008/BTNMT; vị trí đặt trạm xử lý phải nằm trong ranh giới của dự án và không làm ảnh hưởng đến mỹ quan và môi trường của toàn khu vực. Trước khi dự án được đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng, Công ty TNHH Phú Hiệp có trách nhiệm đầu tư hoàn thành hệ thống thu gom nước thải theo dự án đã được phê duyệt.