Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 11-08-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp vi phạm hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp để thu lợi bất chính; xây dựng các phương án nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, hướng dẫn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 5991/TB-BNN-VP ngày 21/07/2017 về việc thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng  Bộ Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp “Bàn giải pháp tổng thể duy trì bền vững Hệ thống MOVIMA”.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động, tài chính, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và thực hiện các quy định pháp luật có liên quan của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, bất cập, sai phạm (nếu có), báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo quy định.

- Đồng ý chủ trương cho đầu tư xây dựng dự án Kè bảo vệ hành lang thoát lũ hạ lưu sông Hà Thanh (đoạn từ tràn số 3 Quy Nhơn đến giáp đầm Thị Nại) theo hình thức đối tác công tư bằng hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) theo như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và liên ngành tại các văn bản 2476/SNN-QLXDCT ngày 14/7/2017.

TL

VP UBND tỉnh