Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngà-08-05-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra thực tế và tiến hành thu gom, xử lý số vật liệu nổ như đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Công văn 285/UBND-NC ngày 18/4/2017 về việc đề nghị xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn huyện.

- Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Hoài Nhơn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Chợ Hoài Phú như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Hoài Nhơn tại các Văn bản 266/SKHĐT-KTN ngày 28/3/2017 và Văn bản số 102/TTr-UBND ngày 08/3/2017.

- Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Kim Đô Việt Nam nghiên cứu, đầu tư sản phẩm du lịch Chợ đêm Quy Nhơn tại khu vực đường Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn (đoạn phía trước Nhà Văn hóa Lao động) để phục vụ du lịch, thời gian hoạt động từ 17h00 đến 23h00.

- Đồng ý chủ trương cho phường Bình Định thuộc thị xã An Nhơn xây dựng mô hình điểm áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2017 như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình 398/TTr-SKHCN ngày 18/4/2017.

- Đồng ý chủ trương dành quỹ đất với diện tích khoảng 4ha tại phía Tây khu đất thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện 700 giường (thuộc khu đất quy hoạch khu Trung tâm y tế chất lượng cao với diện tích 18,73ha tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn theo đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2017) để xây dựng bệnh viện sản nhi trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 theo như đề nghị của Sở Xây dựng và liên ngành tạo các văn bản 496/SXD-QHKT ngày 19/4/2017.

- Giao Cục Thống kê tỉnh tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các hoạt động được quy định tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Văn bản số 4186/VPCP-KTTH ngày 25/4/2017.

- Về chủ trương, đồng ý cho UBND huyện An Lão lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cầu Nước Đak, thôn 3,  xã An Vinh, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, để triển khai đầu tư trong thời gian đến.

- Giao Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và các đơn vị liên quan xây dựng "Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Sữa học đường của tỉnh Bình Định đến năm 2020"; báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước 15/6/2017 để tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh