Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 08-03-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, đồng thời có trách nhiệm bố trí cán bộ đã và đang tham gia dự án do WB tài trợ để thực hiện quản lý dự án.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Văn bản số 1504/BNN-KTHT ngày 20/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2017, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

- Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Phát triển tầm nhìn năng lượng sạch khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư Nhà máy năng lượng điện mặt trời tại xã Mỹ Thắng và xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ với diện tích khoảng 308ha, công suất thiết kế 300MW như Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất tại văn bản số 96/SKHĐT- TTXT ngày 10/02/2017. Thời gian nghiên cứu, lập đề xuất dự án trong vòng 03 tháng, kể từ ngày cho chủ trương; nhà đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Đồng ý cho bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường vào Trụ sở làm việc của UBND xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước vào tuyến ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến), tại Km13+520 (bên Trái), như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản 165/SGTVT-GT ngày 22/02/2017.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy cấp nước thị trấn Phù Mỹ lập thủ tục theo quy định hiện hành để điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước ngầm của Nhà máy cấp nước thị trấn Phù Mỹ.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời những ổ dịch, bệnh trên gia súc, gia cầm để triển khai các biện pháp phòng,chống dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng; Đồng thời đề xuất các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh của gia cầm đang có nguy cơ bùng phát thành dịch, báo cáo UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh