Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 03-08-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Đồng ý, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Đăng kiểm số 4 và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 90/SGTVT-TTr ngày 25/7/2017.

- Yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình hệ thống thoát nước tại Khu vực nút Đống Đa; đồng thời, thực hiện phương án tổ chức thi công dứt điểm từng đoạn, sớm dỡ bỏ rào chắn, hoàn trả mặt đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông qua nút Đống Đa; báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/8/2017.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng CSDL quốc gia về ASXH, ứng dụng CNTT vào giải quyết chính sách ASXH đế năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn 2999/LĐTBXH-BTXH ngày 19/7/2017, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2017 để xem xét phê duyệt.

- Giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Công viên Năng lượng mặt trời tại xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát theo đúng quy định, để Dự án sớm được triển khai thực hiện khi hội đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát triển du lịch cộng đồng tại một số địa phương có tiềm năng trên địa bàn tỉnh, với các sản phẩm du lịch như homestay, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, nghề truyền thống…, báo cáo UBND tỉnh.

- Đồng ý cho dừng hoạt động tại các điểm bán thịt heo hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh từ ngày 22/7/2017 như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 2538/BC-SNN ngày 18/7/2017 và Văn bản số 2566/SNN-KHKT ngày 20/7/2017.

TL

VP UBND tỉnh