Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 27-02-2016

toa nha vp

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (ngày 20/3/2016) theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 267/BVHTTDL-GĐ ngày 26/01/2016, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện.

Tin Tổng hợp ngày 23-02-2016

toa nha vp

Về chủ trương, đồng ý cho triển khai thực hiện một phần khối lượng nạo vét cát thuộc giai đoạn 2 của Công trình Nạo vét khơi thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn khu vực cửa biển Tam Quan trong năm 2016 nhằm phát huy hiệu quả sử dụng luồng tàu và đáp ứng được nhu cầu, mức độ an toàn cho tàu thuyền có công suất lớn ra vào cửa Tam Quan như đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 26/01/2016.

Tin vắn ngày 25/01/2016

toa nha vp

Đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức điều chỉnh quy hoạch đất ở đối với khu đất phía Đông đường Nguyễn Thị Thập để tạo quỹ đất tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng dự án kè chống lấn chiếm kết hợp chỉnh trang đô thị  khu vực 10 phường Hải Cảng.

Tin vắn ngày 21/01/2016

toa nha vp

Thống nhất với nội dung đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 30/SCT-TM ngày 11/01/2016 đối với việc tuyên truyền trực quan Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Công Thương trả lời cho Báo Thương hiệu và Công Luận – Văn phòng đại diện phía Nam biết.

Tin vắn ngày 13/01/2016

toa nha vp

Đồng ý về chủ trương cho phép Ban Quản lý khu kinh tế miền lập phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác để thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn phục vụ KKT Nhơn Hội với diện tích 30 ha

Tin vắn ngày 06/01/2016

toa nha vp

Yêu cầu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định khẩn trương di dời toàn bộ tài sản ra khỏi mặt bằng dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội, hoàn thành dứt điểm trong ngày 06/01/2016. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Định không thực hiện, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức tháo dỡ theo quy định.

Tin vắn ngày 14/12/2015

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thi hành Luật Thú y năm 2015 trên địa bàn tỉnh; đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thi hành Luật Thú y năm 2015 trước ngày 01/7/2016 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

Tin vắn ngày 09/12/2015

toa nha vp

UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao UBND huyện Tuy Phước làm chủ đầu tư xây dựng công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai do Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung vận động tài trợ. UBND huyện Tuy Phước có trách nhiệm trực tiếp liên hệ với Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung để triển khai các nội dung theo yêu cầu của nhà tài trợ và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách huyện cho công trình nêu trên.

Tin vắn ngày 25/11/2015

toa nha vp

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương xem xét nội dung Văn bản số 204/BC-UBND ngày 16/11/2015 của UBND huyện Phù Cát về báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất của Công ty cổ phần Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Bình Định tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, thống nhất ý kiến, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 30/11/2015.

Tin vắn ngày 11/11/2015

toa nha vp

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, Công ty cổ phần BOT Bình Định và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý các nội dung kiến nghị của tập thể các hộ dân sinh sống tại khu vực Km1217+643, Quốc lộ 1, thôn Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phước; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/11/2015.