Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 13-01-2017

toa nha vp

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án cho phù hợp; đồng thời xem xét đề xuất việc tổ chức thực hiện các khối lượng xây lắp còn lại nhằm đấy nhanh tiến độ thi công dự án. 

Tin tổng hợp ngày 04-01-2017

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến của Sở Tài chính tại văn bản 4477/STC-HCSN ngày 12/12/2016 về việc kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017, hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017, trình UBND tỉnh.

Tin tổng hợp ngày 22-12-2016

toa nha vp

Đồng ý chủ trương giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra, khảo sát đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất của các đơn vị sản xuất vật liệu xây không nung hiện nay trên địa bàn tỉnh; thực hiện thí nghiệm kiểm định chất lượng các sản phẩm vật liệu xây không nung của accs cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn, định hướng về công nghệ, chủng loại sản phẩm, đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn phù hợp theo công bố hợp quy trước khi lưu hành trên thị trường theo quy định.

Tin tổng hợp ngày 07-12-2016

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn và số liệu điều tiết, vận hành hồ chứa thủy điện để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh, Đài Khí tượng thủy văn Bình Định theo quy định.

Tin vắn ngày 21/11/2016

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Đề nghị Hội Chữ thập đỏ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất đọc da cam” Xuân Định Dậu 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tại Công văn 98-CV/ĐĐ-HCTĐ ngày 06/10/2016.

Tin vắn ngày 08/11/2016

toa nha vp

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp giấy phép xây dựng tượng đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành theo văn bản 4065/BVHTTDL-MTNATL ngày 11/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin vắn ngày 02/11/2016

toa nha vp

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Về chủ trương, đồng ý giao Sở Giao thông vận tải tổ chức mở khóa đào tạo người điểu khiển phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh như đề nghị tại Văn bản 2350/SGTVT-VT ngày 13/10/2016. Thời gian tổ chức thực hiện theo Kế  hoạch của Sở Giao thông vận tải.

Tin tổng hợp ngày 07-10-2016

toa nha vp

 Đồng ý chủ trương cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn về thực hiện Phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2016 trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình 1927/TTr-SVHTTDL ngày 29/9/2016.

Tin vắn ngày 03/10/2016

toa nha vp

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Đồng ý chủ trương cho Công ty CP Du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại khu đất có địa chỉ số 01 Hàn Mặc Tử, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Yêu cầu Công ty liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn các thủ tục chuyển hình thức thuê đất theo chủ trương nêu trên để đảm bảo quy định pháp luật hiện hành.

Tin tổng hợp ngày 06-9-2016

toa nha vp

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh khẩn trương thực hiện thủ tục xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành đối với Dự án vệ sinh môi trường các thành phố Duyên Hải – Tiểu dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn – Hợp phần 3. Theo đó, cần thực hiện việc lắp đặt trạm quan trắc tự động để giám sát chất lượng nước rỉ rác sau khi xử lý và cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn đầu vào của Nhà máy xử lý nước thải 2A.