Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 28/03/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 1982A/BCT-KHCN ngày 10/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu, tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Tin vắn ngày 27/03/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như Văn bản số 351/BXD-PTĐT ngày 27/02/2017 của Bộ Xây dựng.

Tin tổng hợp ngày 14-03-2017

toa nha vp

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, chủ trì, phối hợp với  Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao 22 lô đất tại khu tái định cư Cát Tiến mới (Khu 2), xã Cát Tiến, huyện Phù Cát cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, để giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2017.

Tin tổng hợp ngày 08-03-2017

toa nha vp

Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư dự án: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định, đồng thời có trách nhiệm bố trí cán bộ đã và đang tham gia dự án do WB tài trợ để thực hiện quản lý dự án.

Tin tổng hợp ngày 03-03-2017

toa nha vp

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Ban Tổ chức cuộc đua, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện cho cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an tòan, thuận lợi, đạt kết quả.

Tin tổng hợp ngày 17-02-2017

toa nha vp

Về chủ trương, đồng ý cho gia hạn thời gian hoạt động của Trạm kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lâm sản có đặt ba-ri-e tại Trạm kiểm lâm Gò Lủi và Trạm kiểm lâm Hà Nhe thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh. Thời gian gia hạn hoạt động đến hết ngày 31/12/2017.

Tin tổng hợp ngày 13-02-2017

toa nha vp

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn 5233/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016.

Tin tổng hợp ngày 09-02-2017

toa nha vp

Giao Sở Văn hóa và Thể thao, UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp cùng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ XV-2017 tại Bình Định như đề nghị của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tại Tờ trình 35/TTr-HVHNT ngày 25/01/2017.

Tin tổng hợp ngày 20-01-2017

toa nha vp

Đồng ý chủ trương cho Công ty CP cấp thoát nước Bình Định khảo sát, thăm dò, khoan giếng theo quy định để phục vụ cho hoạt động nâng công suất nhà máy xử lý nước Bình Định từ 1.550m3/ngày đêm lên 2.900m3/ngày đêm.

Tin tổng hợp ngày 13-01-2017

toa nha vp

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban QLDA Giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án cho phù hợp; đồng thời xem xét đề xuất việc tổ chức thực hiện các khối lượng xây lắp còn lại nhằm đấy nhanh tiến độ thi công dự án.