Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày-17-11-2017

toa nha vp

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn 3749/BKHCN-CNC ngày 07/11/2017, gửi Vụ Công nghệ cao và UBND tỉnh trước ngày 07/12/2017.

Tin vắn ngày 01/11/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Yêu cầu các chủ đầu tư và UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5696/UBND-KT ngày 20/10/2017 về việc khắc phục các điểm có nguy cơ ngập úng trên địa bàn Quy Nhơn.

Tin vắn ngày 06/10/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch triển khai tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 3671/BVHTTDL-MTNA ngày 31/8/2017, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 29-09-2017

toa nha vp

Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ III và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định đối với tình trạng lấn chiếm, đậu đỗ xe gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan cho điểm du lịch, tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, dọc theo tuyến Quốc lộ 1D; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

Tin tổng hợp ngày 13-09-2017

toa nha vp

-  Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ III và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định đối với tình trạng lấn chiếm, đậu đỗ xe gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan cho điểm du lịch, tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, dọc theo tuyến Quốc lộ 1D; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 20/9/2017.

Tin tổng hợp ngày 11-09-2017

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản 6825/BNN-TCTS ngày 16/8/2017 về việc tăng cường quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt.

Tin tổng hợp ngày 06-09-2017

toa nha vp

Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của  Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế tại Kế hoạch số 902/KH-BCĐTƯVSATTP.

Tin tổng hợp ngày 11-08-2017

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý theo quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp vi phạm hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp để thu lợi bất chính; xây dựng các phương án nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương, hướng dẫn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Tin tổng hợp ngày 03-08-2017

toa nha vp

Đồng ý, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Đăng kiểm số 4 và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 90/SGTVT-TTr ngày 25/7/2017.

Tin tổng hợp ngà-20-07-2017

toa nha vp

Về chủ trương, đồng ý giao Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện việc lắp đặt Pano tuyên truyền an toàn giao thông giữa đường bộ và đường sắt, qua địa bàn huyện Phù Mỹ, với tổng kinh phí thực hiện không vượt quá 263.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba triệu đồng), như đề nghị của Sở Tài chính và Ban An toàn giao thông tỉnh tại các Văn bản 1906/STC-TCHCSN ngày 11/7/2017.