Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 03-08-2017

toa nha vp

Đồng ý, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Đăng kiểm số 4 và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 90/SGTVT-TTr ngày 25/7/2017.

Tin tổng hợp ngà-20-07-2017

toa nha vp

Về chủ trương, đồng ý giao Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai thực hiện việc lắp đặt Pano tuyên truyền an toàn giao thông giữa đường bộ và đường sắt, qua địa bàn huyện Phù Mỹ, với tổng kinh phí thực hiện không vượt quá 263.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi ba triệu đồng), như đề nghị của Sở Tài chính và Ban An toàn giao thông tỉnh tại các Văn bản 1906/STC-TCHCSN ngày 11/7/2017.

Tin tổng hợp ngày 19-07-2017

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 3, Điều 16 Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đảm bảo theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Tin vắn ngày 03/7/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra tình trạng gây ô nhiễm mùi hôi của Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình theo nội dung phản ảnh “Người dân Bình Định bức xúc vì nhà máy xử lý nước thải gây ô nhiễm”; có biện pháp khắc phục kịp thời và trả lời cho báo chí theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 07/7/2017.

Tin vắn ngày 07/6/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Thống nhất với nội dung báo cáo, đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 612/BQL-QLĐT đối với việc triển khai dự án điện mặt trời tại Khu kinh tế Nhơn Hội của Công ty Fujiwara – Nhật Bản và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ thương mại KKYE Việt Nam. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Tin tổng hợp ngày 29-05-2017

toa nha vp

-  Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tại các văn bản số 52/SGTVT-TTr ngày 15/5/2017 và Văn bản số 1318/STC-HCSN ngày 18/5/2017.

Tin tổng hợp ngày-11-05-2017

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm theo nội dung Chỉ thị nêu trên, đồng thời thường xuyên và định kì báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.  

Tin tổng hợp ngà-08-05-2017

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

Tin tổng hợp ngày 21-04-2017

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017, tổ chức triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 17-04-2017

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá việc phát triển kinh tế, lợi nhuận mang lại từ cây dừa, định hướng phát triển cây dừa trong thời gian tới. Từ đó, hướng dẫn UBND các địa phương có diện tích trồng dừa lớn lập Kế hoạch phát triển cây dừa trên địa bàn, vận động người dân thực hiện. Không lập Đề án phát triển vườn dừa theo hướng thâm canh, bền vững như đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.