Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 07/6/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Thống nhất với nội dung báo cáo, đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 612/BQL-QLĐT đối với việc triển khai dự án điện mặt trời tại Khu kinh tế Nhơn Hội của Công ty Fujiwara – Nhật Bản và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và dịch vụ thương mại KKYE Việt Nam. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế trả lời và hướng dẫn doanh nghiệp triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

Tin tổng hợp ngày 29-05-2017

toa nha vp

-  Về chủ trương, đồng ý cho Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa và triển khai thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực giao thông đường bộ, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tại các văn bản số 52/SGTVT-TTr ngày 15/5/2017 và Văn bản số 1318/STC-HCSN ngày 18/5/2017.

Tin tổng hợp ngày-11-05-2017

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố  tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm theo nội dung Chỉ thị nêu trên, đồng thời thường xuyên và định kì báo cáo kết quả về Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh.  

Tin tổng hợp ngà-08-05-2017

toa nha vp

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất UBND tỉnh tổ chức triển khai Luật trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn nêu trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2017.

Tin tổng hợp ngày 21-04-2017

toa nha vp

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Đề án Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm đến năm 2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-BCT ngày 28/3/2017, tổ chức triển khai thực hiện.

Tin tổng hợp ngày 17-04-2017

toa nha vp

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá việc phát triển kinh tế, lợi nhuận mang lại từ cây dừa, định hướng phát triển cây dừa trong thời gian tới. Từ đó, hướng dẫn UBND các địa phương có diện tích trồng dừa lớn lập Kế hoạch phát triển cây dừa trên địa bàn, vận động người dân thực hiện. Không lập Đề án phát triển vườn dừa theo hướng thâm canh, bền vững như đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT.     

Tin vắn ngày 04/04/2017

toa nha vp

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh và chính quyền các địa phương liên quan kiểm tra tình trạng khai thác cát trái phép tại thôn Đại Thuận, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ và thôn An Điền, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, chủ động xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/4/2017.

Tin vắn ngày 28/03/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 1982A/BCT-KHCN ngày 10/3/2017 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu, tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Tin vắn ngày 27/03/2017

1 toa nha UB Copy

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với những nội dung sau:

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh như Văn bản số 351/BXD-PTĐT ngày 27/02/2017 của Bộ Xây dựng.

Tin tổng hợp ngày 14-03-2017

toa nha vp

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, chủ trì, phối hợp với  Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao 22 lô đất tại khu tái định cư Cát Tiến mới (Khu 2), xã Cát Tiến, huyện Phù Cát cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, để giao đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 25/3/2017.