Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh

Sáng 13.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh - Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2002 – 2017). Dự hội nghị có ông Lê Ngọc Bảo - Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát HĐQT NHCSXH.

1 NHCSXH Copy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (đầu tiên bên trái) trao Bằng khen cho các tập thể.

Qua 15 năm triển khai thực hiện, chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và đối tượng chính sách xã hội khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và mô hình tổ chức hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo cơ hội cho các đối tượng trên tiếp cận với dịch vụ tín dụng Nhà nước, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2002 – 2017, tổng nguồn vốn tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã đạt trên 2.955 tỉ đồng, tăng gấp 28,3 lần so với thời gian mới thành lập (tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 26,51%); doanh số cho vay đạt gần 8.196 tỉ đồng/533.033 lượt hộ vay (tốc độ tăng trưởng bình quân 29,34%/năm); tổng dư nợ đạt gần 2.951 tỉ đồng/91.365 hộ (tăng gấp 36,9 lần, tốc độ tăng trưởng bình quân chung hàng năm đạt 29,34%/năm)… 15 năm qua, đã có 533.033 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi với số tiền gần 8.196 tỉ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, làm mới và sửa chữa nhà ở, trang trải chi phí học tập, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường...

Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng lớn, nhưng nguồn vốn còn hạn chế, chủ yếu là nguồn vốn Trung ương chuyển về. Nguồn vốn cân đối từ ngân sách còn hạn chế, nhất là nguồn vốn dành cho giải quyết việc làm. Một số chính quyền cấp xã chưa thật sự quan tâm đến hoạt động của NHCSXH, xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách chưa đúng, thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý một số vụ việc chiếm dụng, xâm tiêu thiếu kiên quyết, thu hồi nợ tồn đọng còn chậm. Việc phối hợp lồng ghép giữa các chương trình dự án trên địa bàn, giữa các hoạt động tín dụng của NHCSXH với các hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư... chưa đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hoạt động của NHCSXH trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra trong thời gian tới, Phó Chủ tịch tỉnh đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh bám sát Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 55-CT/BT của BTV Tỉnh ủy; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác hiểu, tiếp cận vay được vốn tín dụng ưu đãi; tham mưu cho Ban đại diện HĐQT cấp tỉnh, huyện chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích, bình xét cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát để hạn chế các biểu hiện tiêu cực xảy ra trong công tác quản lý vốn vay. Quan tâm đến công tác tập huấn cho cán bộ làm nghiệp vụ và cán bộ làm công tác phối hợp, ủy thác, ủy nhiệm với NHCSXH để nâng cao hiệu quả quản lý vốn vay; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các điểm giao dịch xã và các tổ tiết kiệm và vay vốn; làm tốt công tác xử lý nợ xấu, nợ tồn đọng và nợ quá hạn.

Trong dịp này, 06 tập thể và 09 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2002 – 2017.

Kim Loan

VP UBND tỉnh