Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I/2018

Sáng 9/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

hinh 2 1

Quang cảnh Hội nghị

Trong quý I/2018, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh ít nhất 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2017. Nhờ vậy, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có chuyển biến; cả tỉnh đã xảy ra 63 vụ tai nạn giao thông, làm chết 40 người, bị thương 39 người; so với cùng kỳ năm trước, giảm 20 vụ (- 24,1%), giảm 09 người chết (-18,4%), giảm 13 người bị thương(-2,5%). 06 địa phương giảm số người chết vì TNGT là: TP. Quy Nhơn, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh; 04 địa phương tăng số người chết vì TNGT là: Tuy Phước, Vân Canh, Hoài Ân và An Lão; 01 địa phương có số người chết vì TNGT không tăng không giảm là Phù Cát.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh ghi nhận trong quý I/2018 đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, để thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu giảm tối thiểu 10% trên số vụ, số người chết, số người bị thương vì TNGT trong năm 2018 so với năm 2017, đồng chí yêu cầu trong thời gian đến từng thành viên Ban ATGT tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ, tìm biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông. Đặc biệt là tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; triển khai có hiệu quả Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2018 tại tỉnh Bình Định với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”; tiếp tục thực hiện tốt, quyết liệt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT, chú trọng xử lý các vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông; chủ động cải thiện hạ tầng, tổ chức giao thông an toàn; siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải nhất là trong vận tải khách đường dài và đường thủy nội địa; đồng thời tiếp tục đưa tiêu chí ATGT là một trong những tiêu chí xét thi đua hàng năm của các đơn vị, địa phương;…

TL

VP UBND tỉnh