Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh

Sáng 13.12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh (Hội CCB).

1 hoi cuu chien binh

Quang cảnh hội nghị

Trong 05 năm qua (2011 – 2016), công tác phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội CCB đã đạt nhiều kết quả tích cực. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh, Hội CCB các cấp đã tham gia có hiệu quả công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, công chức, giải quyết các kiến nghị của CCB và Hội CCB các cấp trong tỉnh; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu đề xuất chế độ chính sách đối với CCB và Hội CCB…

Ngoài ra, Hội CCB các cấp đã phát huy vai trò tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, vận động hội viên hiến trên 24.200m2 đất vườn, đóng góp trên 1,3 tỉ đồng, gần 65.190 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh...; tổ chức thăm hỏi, tặng hàng ngàn suất quà cho hội viên nghèo, già yếu, neo đơn, nạn nhân chất độc da cam..., trị giá trên 5,2 tỉ đồng; đóng góp ủng hộ trên 6,5 tỉ đồng vào các quỹ từ thiện nhân đạo ở địa phương...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Hội CCB kiến nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, nhất là cho Hội CCB cấp xã; thực hiện chi trả phụ cấp cho cán bộ trong các đơn vị sự nghiệp làm kiêm nhiệm công tác Hội; duy trì hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp công tác hàng năm để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất giải quyết những vấn phát sinh, tồn tại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng ghi nhận những kết quả mà Hội CCB đã đạt được qua 05 triển khai quy chế phối hợp với UBND tỉnh. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị chính đáng của Hội CCB tỉnh và giao các sở liên quan đề xuất, tham mưu để UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Kim Loan

VP UBND tỉnh