Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017: Nhiều kết quả tích cực

Sáng 15.3, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2017 (ảnh).

1 He Thu 2017 Copy

Vụ Đông Xuân 2016 – 2017 diễn ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, trên địa bàn tỉnh xảy ra liên tiếp 5 đợt mưa lũ lớn, gây ngập úng và thiệt hại lớn về sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và hạ tầng thủy lợi, đê điều. Nhìn chung, diện tích các cây trồng chính vụ Đông Xuân không đạt so với kế hoạch và giảm so với vụ Đông Xuân năm trước. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên ngành Nông nghiệp đã khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục và phát triển sản xuất, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017.

Đến thời điểm này, lúa Đông Xuân cả chân 3 vụ và 2 vụ/năm đều sinh trưởng tốt, riêng lúa chân 1 vụ đã thu hoạch năng suất bình quân ước đạt 60 tạ/ha, tăng xấp xỉ 5 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích cây trồng cạn bị thiệt hại do mưa lũ đã được phục hồi, đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Bên cạnh đó, công tác khôi phục, phát triển đàn gia súc, gia cầm được tiếp tục đẩy mạnh; công tác quản lý và kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi tiếp tục được tăng cường; công tác chăm sóc rừng trồng được thực hiện tốt. Sản lượng khai thác thủy sản trong 2 tháng đầu năm ước đạt 20.100 tấn, tương đương so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng cá ngừ đại dương đạt 2.276 tấn, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Vụ Hè Thu 2017, tỉnh xây dựng kế hoạch gieo trồng 42.908 ha lúa, tăng 2.318 ha so với vụ Hè Thu 2016; diện tích cây trồng cạn đạt 12.977 ha, tăng 1.010 ha. Tổng diện tích chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn trên đất lúa: 3.258 ha; trong đó, chuyển sang cây ngô 1.026 ha, lạc 870 ha, mè 641 ha, rau đậu các loại 716 ha. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng 130 cánh đồng mẫu lớn và 45 cánh đồng tiên tiến cây lúa; xây dựng 1 cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng; xây dựng thí điểm 1 mô hình cánh đồng mẫu lớn cây mía ứng dụng cơ giới hóa tại xã Nhơn Thọ, An Nhơn.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đánh giá cao kết quả vụ sản xuất Đông Xuân 2016 – 2017. Để đảm bảo hiệu quả sản xuất vụ Hè Thu, Phó Chủ tịch tỉnh Trần Châu yêu cầu các ngành chức năng và chính quyền các địa phương cần tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi. Sở NN&PTNT và UBND các huyện, thị xã tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế chính sách và duy trì mở rộng quy mô cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu lớn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, quản lý tốt dịch bệnh nhằm nâng cao giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trong nông nghiệp; tăng cường giao khoán rừng và đất lâm nghiệp cho người dân quản lý và thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Kim Loan

VP UBND tỉnh