Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lễ trao tặng giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V (2011-2015)

Sáng 15/5, tại TP. Quy Nhơn, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởngĐào Tấn – Xuân Diệu dành cho văn học - nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V (2011 – 2015). Đến dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng đông đảo các đại biểu, văn nghệ sĩ trong tỉnh.

THANH HOP

Quang cảnh buổi lễ

Theo đó, giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định được xét và công bố 5 năm một lần, bắt đầu từ năm 1990. Đây là phần thưởng cao quý dành cho các công trình, tác phẩm sáng tạo văn học, nghệ thuật xuất sắc, có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và hình thức nghệ thuật, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc góp phần phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn học, nghệ thuật của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

THANH HOP 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhiệt liệt chúc mừngvà đánh giá cao các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định lần thứ V giai đoạn 2011 – 2015. Đây là những thành quả sáng tạo văn học - nghệ thuậtmà văn nghệ sĩ của tỉnh đã đạt được trong chặng đường hoạt động văn học, nghệ thuật 5 năm qua, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh nhà. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các văn nghệ sĩ tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao có tác dụng xây dựng con người, vừa mang tính định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân; bám sát và đi sâu vào từng lĩnh vực để sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao, phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn học - nghệ thuật, kinh tế, xã hội của tỉnh.

giải B CHỈNH SỬA

Trong dịp này, 60 Giải thưởng Đào Tấn– Xuân Diệu được trao tặnggồm: 27 giải A, 20 giải B và 13 giải Khuyến khích đã được trao tặng cho các tác phẩm, cụm tác phẩm thuộc 6 thể loại: Văn học (10 giải A, 8 giải B, 11 giải Khuyến khích); Văn nghệ dân gian (4 giải A, 5 giải B, 1 giải Khuyến khích); Âm nhạc (4 giải A, 1 giải B); Sân khấu (3 giải A, 3 giải B, 1 giải Khuyến khích); Mỹ thuật (2 giải A); Nhiếp ảnh (4 giải A, 3 giải B).

TL
VP UBND tỉnh