Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng

Chiều 10/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã làm việc với đoàn công tác Bộ Xây dựng, do Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn làm trưởng đoàn, về tình hình lập, quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh (ảnh).

1 quy hoach vung 1 Copy

Tại buổi làm việc, tỉnh đã báo cáo tình hình lập, quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh trong đó có quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu. Hiện nay, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 đang trình Bộ Xây dựng thẩm định.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phát huy lợi thế so sánh về vị trí chiến lược và tiềm năng về kinh tế biển nhằm xây dựng hệ thống đô thị - nông thôn tỉnh Bình Định phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội – môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời nâng cao vị thế của tỉnh, tạo sức lan tỏa đến khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở đánh giá điều kiện tự nhiên và hiện trạng và các nguồn lực phát triển vùng cũng như các tiền đề phát triển vùng, Quy hoạch đề ra định hướng phát triển không gian vùng, định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các dự án ưu tiên đầu tư, cơ chế, chính sách quản lý phát triển vùng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét thông qua Quy hoạch để tỉnh có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện những bước tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn lưu ý tỉnh cần tập trung phát triển đô thị một cách thực chất bằng cách xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; đồng thời quan tâm đến công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là thành phố Quy Nhơn. Đối với những kiến nghị cụ thể liên quan đến Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, chủ trương điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Nhơn Hội, công nhận đô thị Hoài Nhơn là loại IV... Thứ trưởng ghi nhận và giao các cơ quan chuyên môn của Bộ xem xét, tham mưu giải quyết.

Kim Loan

VP UBND tỉnh