Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương

Sáng 11/04/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã tiếp và làm việc Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - nông thôn dẫn đầu về tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 09–NQ/TW ngày 9/2/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành. 

hinh hop 1

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tập trung nhiều nguồn lực, triển khai các giải pháp, đề án cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X, giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần nâng cao đời sống người dân và thay đổi diện mạo nông thôn. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) năm 2017 ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,24%. Toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng tiên tiến, với tổng diện tích thực hiện hàng năm hơn 11.000 ha; nhiều năm liền duy trì chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ chuỗi sản xuất giống lúa với các công ty giống trên địa bàn cả nước góp phần tăng thu nhập cho nông dân; năm 2017, diện tích canh tác lúa đã chuyển đổi từ 03 vụ/năm sang 02 vụ/năm là 31.618 ha/47.291 ha, chiếm tỷ lệ 66,9% . Tỉnh cũng đang đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao; tập trung hỗ trợ ngư dân đầu tư, nâng cấp, cải hoán, đóng mới tàu cá có công suất lớn để khai thác xa bờ. Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh đã có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2018, tỉnh phấn đấu có thêm 13 xã về đích NTM, đồng thời, thị xã An Nhơn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 và chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được đảm bảo, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 33,0 triệu đồng/người/năm....

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 09–NQ/TW ngày 9/2/2007 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, qua 10 năm thực hiện, tỉnh đã tập trung phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến hải sản, công nghiệp đóng tàu, xây dựng hệ thống cảng biển, vận tải biển. Hoạt động du lịch và kinh tế hải đảo được tập trung đầu tư. Tỉnh đã quy hoạch và xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và khu sản xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển để tạo động lực tăng trưởng trong đó nổi bật là Khu kinh tế Nhơn Hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết, trong điều kiện hiện có, tỉnh đang tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường têu thụ; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy chế biến xúc sản để tạo đầu ra ổn định cho ngành chăn nuôi; quy hoạch cụm công nghiệp chế biến thủy sản tập trung và ứng dụng công nghệ trong khai thác đánh bắt hải sản để nâng cao giá trị gia tăng cho ngành thủy sản và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng chí cũng đề nghị Trung ương cần quy hoạch tổng thể, bố trí nguồn lực đầu tư, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tiếp tục hỗ trợ đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế biển phù hợp, có sự liên kết vùng miền…

Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương cho biết sẽ tổng hợp tình hình thực tế sản xuất nông nghiệp, nông dân và nông thôn cũng như thực trạng đầu tư phát triển kinh tế biển gắn với Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Trên cơ sở đó để báo cáo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương xem xét, xây dựng chiến lược, đề án phát triển, hỗ trợ cụ thể trong thời gian tới./. 

TL

VP UBND tỉnh