Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về triển khai nhiệm vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2018

Sáng 2/2/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nông nghiệp và PTNT 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì.

Tại điểm cầu UBND tỉnh tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Xây dựng, các đơn vị trực thuộc sở và đại diện lãnh đạo VP UBND tỉnh.

Tại các điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố: đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các phòng liên quan cùng tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm, thủy sản năm 2017, chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

hinh 2

PCT UBND tỉnh Trần Châu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2016 – 2017, ngành nông nghiệp và PTNT Bình Định đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, xảy ra liên tiếp 5 đợt mưa lũ lớn, gây ngập úng và thiệt hại lớn về sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và hạ tầng thủy lợi, đê điều. Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên ngành Nông nghiệp đã khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục và phát triển sản xuất, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017. Cụ thể: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ngành nông, lâm, thủy sản tăng 3,24% (theo giá so sánh năm 2010); tổng diện tích gieo trồng đạt 161.377 ha, tăng 2.084 ha so với cùng kỳ; diện tích rừng trồng 19.931 ha, đạt 100,5% kế hoạch; tổng sản lượng thủy sản trong năm đạt 233.750 tấn, trong đó sản lượng khai thác đạt 223.000 tấn, tăng 21% kế hoạch và tăng 5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 11 xã hoàn thành 19 tiêu chí và công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 01 xã  so với kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 49 xã, chiếm 40,2% tổng số xã trong toàn tỉnh….

Hội nghị cũng đã dành thời gian cho đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành tốt hơn trong năm 2018. Qua hội nghị, lãnh đạo các địa phương đều thống nhất mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh và đang chủ động thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời các địa phương cũng đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa hệ thống thủy lợi bị hỏng; duy trì hỗ trợ phát triển lúa lai cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2020 và hỗ trợ kinh phí phát triển rau an toàn, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ rừng...

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018, tỉnh ta đề ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ngành nông nghiệp (theo giá cố định năm 2010) là 3,0%; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 3,2%. Năng suất lúa bình quân đạt 63,5tạ/ha, ngô 61 tạ/ha; tổng đàn vật nuôi tăng 10% so năm 2017; khoán bảo vệ rừng 106.720 ha; tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 194.460 tấn,...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu yêu cầu ngành nông nghiệp của tỉnh và chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, nhất là chuyển đổi diện tích sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm phù hợp với lợi thế của địa phương và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển và duy trì sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi. Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất và kinh doanh vật tư nông nghiệp đầu vào. Trên lĩnh vực chăn nuôi, cần phát triển chăn nuôi gắn với an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường. Xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn thực phẩm, tiến tới nhân rộng chuỗi liên kết tại các địa phương trong tỉnh và mở rộng thị trường các tỉnh khác. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng và chính quyền các cấp củng cố và tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Triển khai thực hiện đề án Phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035. Xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng. Triển khai và đưa Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Mỹ Thành (Phù Mỹ) vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quốc gia, phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao tại vùng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao xã Cát Thành, Cát Hải, huyện Phù Cát. Thực hiện cấp bách các giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về khai thác thủy sản bất hợp pháp; hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản xa bờ và giảm tình trạng tàu cá bị tai nạn trên biển. Đồng thời kêu gọi xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực chế biến thủy, hải sản,..

TL
VP UBND tỉnh