Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Chiều 30.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Bình Định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự hội nghị (ảnh).

1 CCHC 6 thang Copy

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo công tác CCHC, với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả nổi bật là sự chuyển biến trong công tác xây dựng và ban hành thể chế, thể hiện ở tình trạng nợ đọng văn bản giảm đáng kể so với các năm nước. Các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Các bộ, ngành đã triển khai thực hiện cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với 63/82 dịch vụ công, theo danh mục đã được phê duyệt trong năm 2016, góp phần tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí, giảm tình trạng nhân dân bị sách nhiễu khi thực hiện TTHC.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC thời gian qua. Đa số cho rằng chất lượng CCHC nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao dẫn đến kết quả CCHC chưa cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, thời gian tới, cần đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong CCHC, tạo sự thống nhất trong thực hiện, đẩy mạnh sự phân cấp cho cấp dưới; tăng cường kiểm tra công vụ đối với việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức và xử lý nghiêm vi phạm. Hoạt động xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt cần được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức...

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC của các Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Theo đó, tỉnh Bình Định xếp hạng thứ 41/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số CCHC năm 2016, tăng 12 bậc so với năm 2015 (53/63 tỉnh, thành phố).

Kim Loan

VP UBND tỉnh