Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị phổ biến nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Sáng 23.5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị phổ biến nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh (ảnh). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy.

1 pho bien ket qua Copy

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng cho biết thực hiện chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 5 – 10.5.2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp để thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã nhất trí ban hành 3 Nghị quyết về: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Hội nghị tán thành với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao với Tờ trình của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Uỷ viên Bộ Chính trị khoá XII.

Kim Loan

VP UBND tỉnh