Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị phổ biến Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Sáng 16.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ (ảnh). Đến dự có các đồng chí: Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Hồ Xuân Ánh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Sĩ Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh.

1 luat tre em Copy

Tại hội nghị, ông Đặng Hoa Nam đã phổ biến những nội dung quan trọng của Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em.

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017 và thay thế cho Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11. Luật Trẻ em gồm có 7 chương, 106 điều, tăng 46 điều so với Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. Trong đó, quy định cụ thể về các quyền và bổn phận của trẻ em; sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; các biện pháp bảo vệ trẻ em ba cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp); chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm thực hiện quyền trẻ em; các hành vi vi phạm quyền trẻ em bị nghiêm cấm… Đây đều là những điểm mới trong Luật Trẻ em năm 2016.

Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều của Luật Trẻ em về các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chính sách hỗ trợ; hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; chăm sóc thay thế cho trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc bảo đảm để trẻ em được tha gia vào các vấn đề về trẻ em. Đây là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em.

Kim Loan

VP UBND tỉnh