Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX)

Sáng 6/4/2018, tại TP. Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị quý I và giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Tỉnh ủy viên; Trưởng các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại diện thường trực HĐND 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy;  Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

hinh Dung

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong Quý I/2018, với những yếu tố khách quan đã ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách của Trung ương, đề ra nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng 2,3%, công nghiệp tăng 8,16%, xây dựng tăng 9,2% so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng – an ninh được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo; việc chăm lo Tết cho nhân dân được chú trọng...

Phát biểu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh những kết quả đạt được trong quý I/2018 là tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều hạn chế. Trong quý II/2018, đồng chí chỉ đạo UBND tỉnh Bình Định cùng các sở, ngành cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ trọng tâm: tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng và tổ chức triển khai quyết liệt Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 18, 19, 20, 21 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 26-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa và hoa màu vụ Đông xuân 2017-2018, công tác xây dựng nông thôn mới 2018. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, chú trọng xử lý rác thải nông thôn; thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, kiên quyết xử lý nợ đọng thuế; tăng cường kỷ cương, nề nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong cơ sở giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp tăng cường tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; chủ động đổi mới việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể theo hướng gần dân, sát cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân, các đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước,…  

TL

VP UBND tỉnh