Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác Thống kê năm 2018

Chiều 27/2/2018, tại TP Quy Nhơn, Cục Thống kê Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Hồ Quốc Dũng - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

thong ke 1

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê báo cáo tổng kết công tác thống kê năm 2017.  Theo đó, Cục Thống kê đã khẩn trương triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh. Các nhiệm vụ của Cục thống kê ngày càng bảo đảm chất lượng, tiến độ so với chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát sinh thêm, nhất là các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác thống kê năm 2018. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các tham luận về vai trò của Cục Thống kê tỉnh Bình Định trong việc thống nhất sử dụng số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giữa Trung ương và địa phương; tham luận một số giải pháp nâng cao chất lượng số liệu thống kê, giữ vững phong trào thi đua của đơn vị; tham luận về vai trò của Chi cục Thống kê trong việc thống nhất sử dụng số liệu thống kê với các Phòng, ban cấp huyện; tham luận về bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thường xuyên; tham luận bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành về công tác điều tra doanh nghiệp. Dịp này, đồng chí Trần Văn Thành – Chánh Thanh tra Cục Thống kê Bình Định đã công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

thong ke 2

Đ/c Hồ Quốc Dũng -Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả, thành tích mà toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Cục Thống kê đã đạt được trong năm 2017. Trong đó có 4 điểm sáng mà ngành Thống kê tỉnh đã làm được trong năm qua, đó là: thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của tỉnh; tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa ngành Thống kê với các sở, ngành, đơn vị, các phòng ban cấp huyện trong tỉnh và tổ chức thực hiện cơ bản tốt Hệ thống chỉ tiêu thống kê các cấp; tích cực xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo chương trình chung của Trung ương; tích cực, chủ động cùng với các sở, ngành trong việc rà soát số liệu, tham mưu việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; rà soát số liệu cung cấp đầu vào thực hiện tính toán chỉ tiêu GRDP để Tổng cục Thống kê công bố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, toàn ngành Thống kê tỉnh sẽ quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất một lòng, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Dịp này, đồng chí cũng đề nghị một số nhiệm vụ có tính chất trọng tâm để ngành tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới: tiếp tục đảm bảo tốt nhất thông tin kinh tế - xã hội định kỳ để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng và chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong tỉnh; triển khai, thực hiện tốt các cuộc điều tra thống kê trong năm 2018; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnhtheo Quyết định của Thủ tướng chính phủ; thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá sát với thực tế, làm cơ sở cho Tổng cục Thống kê công bố chỉ tiêu này trong năm 2018...

TL

VP UBND tỉnh