Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đẩy mạnh đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính Nhà nước

Sáng 14.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lông của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN). Tại điểm cầu Bình Định, các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Phi Hổ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự hội nghị (ảnh). 

1 do luong

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN ở quy mô quốc gia được triển khai lần đầu tiên vào năm 2015 (SIPAS 2015). Trong đó, 06 thủ tục hành chính (TTHC) được chọn để triển khai gồm: cấp Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh và Chứng thực. Tính đến tháng 12/2016, có 04 bộ, ngành và 32 địa phương đã chủ động tự triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương. Theo đó, kết quả đo lường tập trung ở các yếu tố: tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, công chức phục vụ, kết quả giải quyết. Được biết, có 51,8% - 69,3% người dân, tổ chức được hỏi đánh giá việc tiếp cận thông tin thủ tục dễ dàng, thuận tiện; 55,5% - 71,7% số người được hỏi cho rằng các quy định về thủ tục giải quyết công việc đã được công khai đầy đủ; 49,4% - 70,6% nhận xét quy trình giải quyết công việc dễ dàng, thuận tiện; 74,3% - 87,2% cảm thấy hài lòng về sự phục vụ của công chức...

Tại Bình Định, tỉnh đã tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng đối với dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và TTHC của 10 đơn vị hành chính cấp huyện. Theo ghi nhận, 32,8% - 56,7% người dân, tổ chức cho rằng TTHC được niêm yết công khai; 87,9% - 100% người được hỏi hài lòng với sự phục vụ công chức.

Theo đánh giá của hội nghị, phương pháp đo lường đa dạng, phù hợp với từng Bộ, ngành, địa phương đã tạo cơ hội tiếp cận được nhiều người dân, tổ chức hơn, thu được nhiều thông tin hơn. Tuy nhiên, đây cũng chính là hạn chế trong việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Bởi lẽ với các phương pháp khác nhau, tiêu chí đánh giá khác nhau sẽ không bảo đảm được tính thống nhất của nền hành chính, khiến cho người dân, tổ chức khó khăn trong tiếp cận thông tin, nhận thức không đúng về chất lượng giải quyết TTHC cũng như thiếu niềm tin về tính công bằng trong phục vụ của công chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng, phê duyệt Đề án đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở Đề án phê duyệt, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương định kỳ hàng năm triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở quy mô quốc gia, ngành, địa phương, để phát hiện kịp thời những tồn tại trong chất lượng phục vụ của CQHCNN cũng như nắm bắt và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, tổ chức. Trong quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan Nội vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cựu chiến binh Việt Nam từ Trung ương đến địa phương. Các Bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí đủ nguồn lực về kinh phí và nhân lực để triển khai có hiệu quả việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN.

Kim Loan

VP UBND tỉnh