Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2018

Sáng 25/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Tại điểm cầu Bình Định, các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy; Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan cùng tham dự Hội nghị.

hinh 1 tuyen

Tại điểm cầu Bình Định, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng, PCT UBND tỉnh Trần Châu, đại điện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng tham dự hội nghị.

Năm 2017, ngành Tư pháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể theo báo cáo, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua 20 luật, nghị quyết, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và các dự án luật liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh; toàn ngành Tư pháp đã tổ chức thẩm định trên 9.980 dự thảo VBQPPL; THADS xong 549.415 việc và trên 35 tỷ đồng có điều kiện thi hành; xử phạt gần 7.399.000 vụ vi phạm hành chính…

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp vẫn còn những tồn tại hạn chế. Theo các đại biểu, nhiều cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong triển khai Luật ban hành VBQPPL 2015; chất lượng một số VBQPPL chưa cao; một số quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật chưa phù hợp với thực tiễn, tính khả thi chưa cao, trùng lặp, chồng chéo. Trong THADS, số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển sang kỳ sau còn nhiều, vi phạm pháp luật trong công tác THADS có chiều hướng gia tăng; còn sai sót trong việc giải quyết hộ tịch có yếu tố nước ngoài. Công tác pháp chế ở nhiều địa phương còn yếu…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận những nỗ lực của Bộ Tư pháp và toàn ngành Tư pháp cả nước trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, bám sát và thực hiện tốt tinh thần xây dựng Nhà nước liêm chính, kiến tạo, phát triển, hành động vì người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số tồn tại của ngành và yêu cầu toàn ngành nghiêm túc kiểm điểm, quyết tâm khắc phục những hạn chế, nỗ lực đóng góp cho định hướng xây dựng Nhà nước đã đề ra. Năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu  ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp: tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi tư duy từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp; trở thành cơ quan tham mưu tốt nhất với Chính phủ, địa phương về các vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu toàn ngành tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế công tác thi hành án dân sự; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án hành chính, bảo đảm thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng; đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp không chấp hành án hành chính. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chắc về chuyên môn nghiệp vụ; tiếp tục chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và lĩnh vực được xác định trọng tâm...

TL

VP UBND tỉnh