Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII

Ngày 08/12, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XII bước sang ngày làm việc cuối cùng với nhiều nội dung quan trọng.

1 HDND ky hop 5 3 Copy

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại phiên bế mạc. 

Trong phiên họp sáng nay, sau khi nghe trình bày những vấn đề còn khác nhau qua ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thủ trưởng các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh đã trả lời các ý kiến, kiến nghị mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Trả lời kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh về giải pháp chỉ đạo, điều hành chi ngân sách, không gây mất cân đối thu – chi ngân sách năm 2018, ông Lê Hoàng Nghi – Giám đốc Sở Tài chính cho biết: thu ngân sách năm 2017 vượt 13,4% so với dự toán năm, khoản tăng thu này theo quy định được dành 50% để thực hiện cải cách tiền lương, 50% còn lại được sử dụng để chi cho các nhiệm vụ của ngân sách địa phương; việc sử dụng nguồn kinh phí năm 2017 là theo mục tiêu của Trung ương giao. Bên cạnh đó, việc chi ngân sách địa phương vượt 22% dự toán năm, trong đó: việc sử dụng nguồn tăng thu được thực hiện theo quy định của pháp luật và theo mục tiêu của Trung ương giao. Năm 2018, sẽ thu đạt theo dự toán được giao, thu đúng, đủ và kịp thời cũng như điều hành chi theo dự toán được HĐND tỉnh giao đầu năm. Trường hợp thu ngân sách địa phương được hưởng tăng so với dự toán được giao thì sẽ sử dụng nguồn tăng thu theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước. Về giải pháp khắc phục tình trạng thu nội địa không đạt của huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Tài chính cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2017 và tiếp tục thực hiện quyết liệt trong năm 2018, đặc biệt là tăng thu từ lĩnh vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

Liên quan đến việc hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chậm, Giám đốc Sở NN&PTNT Phan Trọng Hổ cho hay nguyên nhân chủ yếu là do Bộ Tài chính cấp kinh phí chậm. Đối với một số hộ chưa nhận được tiền hỗ trợ của năm 2016 là do số lượng hồ sơ đề nghị hỗ trợ tương đối nhiều và phức tạp, phải xác minh, bổ sung lại nhiều lần. Đặc biệt, việc lập hồ sơ, xác định tin nhắn cho ngư dân rất khó khăn vì một số chủ tàu cá gian dối, gửi máy HF cho tàu cá khác nhắn tin và làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng với điều kiện biên chế được giao, năm 2017, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm xây dựng Phương án bố trí lại lực lượng trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên bố trí lực lượng cho địa bàn các huyện miền núi. Về vấn đề khảo sát lập Đề án thoát lũ cho các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn và các bờ kè bị hư hỏng, lũ tràn gây chia cắt, cô lập các khu dân cư tại địa bàn các huyện trên, hiện nay, Sở đang khẩn trương tiếp xúc với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, viện nghiên cứu, trường đại học đầu ngành để lựa chọn tư vấn, xây dựng đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2018...

Xoay quanh giải pháp chống thất thu trong lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Công Thành - Cục trưởng Cục thuế tỉnh cho biết: thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các quy định, quy chế trong quản lý thu, nhằm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước đồng thời tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh hoạt động thuận lợi. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện phần mềm Quản lý lưu trú trên địa bàn tỉnh và dự kiến sẽ triển khai đầu năm 2018, góp phần tăng thu cho ngân sách. Để tránh xảy ra tình trạng thỏa thuận giữa cán bộ thu thuế với các doanh nghiệp về khoản phải nộp thuế, ông Thành khẳng định ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đúng các quy trình của ngành thuế trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở TN&MT Đặng Trung Thành đã trả lời các kiến nghị liên quan đến quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Trong đó, những câu hỏi về công tác đấu giá mỏ cát, trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với hoạt động khai thác cát và giải pháp chấn chỉnh tình trạng khai thác ngoài diện tích đăng ký gây sạt lở được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Để giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng môi trường, kiểm soát quá trình khai thác của doanh nghiệp, Sở đã tham mưu điều chỉnh giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian cấp phép không quá 02 năm, chỉ xem xét gia hạn tiếp khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và môi trường được đảm bảo. Về quản lý đất đai, Sở đã đề nghị UBND cấp huyện xem xét, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý các phản ảnh của công dân về vấn đề cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu trong công tác cấp giấy chứng nhận.

Một vấn đề được đa số đại biểu quan tâm là tuyến QL1 mới đầu tư xây dựng nhưng đã xuống cấp, hư hỏng, dễ gây tai nạn giao thông, vậy Sở GTVT đã có những giải pháp nào để khắc phục trong thời gian tới. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Giám đốc Sở GTVT cho hay dự án trên hoàn toàn do các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tổ chức thực hiện; do đó, Sở đã rà soát, tổng hợp và kiến nghị Bộ GTVT kiểm tra, khắc phục. Đối với vấn đề mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại 03 trạm thu giá BOT trên địa bàn tỉnh quá cao trong khi chất lượng các tuyến đường xuống cấp trầm trọng, hiện Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát và đề xuất các phương án giảm giá để trình Bộ GTVT xem xét quyết định.

1 HDND ky hop 5 2 Copy

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng giải trình một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Trong phiên họp buổi chiều, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã giải trình thêm một số vấn đề đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Trên lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND tỉnh nêu trên địa bàn tỉnh đã đạt chỉ tiêu 100% số trạm y tế xã có bác sỹ, tuy nhiên trong thực tế có con em tốt nghiệp ngành y nhưng không xin được việc làm. Bởi lẽ, tỉnh đã có chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ; ủy quyền cho Giám đốc Sở Y tế được tuyển dụng đặc cách không qua xét tuyển, theo đó bất kỳ bác sĩ nào có đủ hồ sơ dự tuyển hợp pháp đều được tuyển dụng. Về kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng trường DTNT Vĩnh Thạnh và Trường DTNT tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết đã bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục của Sở Giáo dục – Đào tạo. Liên quan đến vấn đề điều chỉnh mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn, đồng chí Hồ Quốc Dũng cho biết tỉnh đang xây dựng Đề án này trên tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và sẽ trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII. Để đảm bảo quyền lợi và chế độ của người lao động, tỉnh đã giao Sở Nội vụ thẩm định kết quả xét tuyển đặc cách viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 của huyện Vĩnh Thạnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tiếp thu ý kiến của đại biểu về việc tăng cường kiểm tra, giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của người dân.

Trong phiên bế mạc kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 27 dự thảo nghị quyết,gồm nghị quyết về kết quả công tác của UBND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và các nghị quyết chuyên đề quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tích cực phát huy vai trò giám sát để cùng với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát các ý kiến, kiến nghị chính đáng, bức xúc của cử tri, các kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh tại kỳ họp này, các kiến nghị của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh qua các báo cáo thẩm tra, các báo cáo giám sát để có biện pháp giải quyết kịp thời. Các cơ quan, tổ chức liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt những nội dung HĐND tỉnh đã quyết nghị tại kỳ họp.

Kim Loan

VP UBND tỉnh