Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH làm việc tại Bình Định

Sáng 24/10, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng làm việc với đoàn.                  

1 doi song van hoa Copy

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH cũng như xây dựng Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020. Đặc biệt, tỉnh đã chú trọng gắn phong trào TDĐKXDĐSVH với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đã có 38 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí về danh hiệu văn hóa được xác lập cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh đã dành 88,5 tỉ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa cấp xã, thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, tỉnh còn triển khai có hiệu quả đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, đề án truyền thông về phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở giai đoạn 2013 – 2020, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở các Thông tư của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã ban hành các quy định về tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”… phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiến nghị Trung ương cần tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, nâng tầm quy mô phong trào; quy định rõ hơn trách nhiệm, quyền lợi của ban chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã, phường, thị trấn và ban chủ nhiệm nhà Văn hóa – Khu Thể thao thôn, khu phố nhằm tạo động lực thực hiện tốt các loại hình thiết chế này; sửa đổi, bổ sung quy định công nhận các danh hiệu cho phù hợp với thực tế cũng như sửa đổi quy chế công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo hướng thông thoáng hơn…

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Bình Định đạt được trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Sau khi giải đáp các kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Lê Đình Thọ lưu ý, tỉnh cần chủ động triển khai lồng ghép phong trào TDĐKXDĐSVH với các phong trào khác để đạt hiệu quả bền vững; huy động mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở hoạt động văn hóa – thể thao và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động văn hóa – thể thao tại các thiết chế, tăng cường công tác tuyên truyền trên cơ sở lồng ghép với các phong trào có liên quan. Về phía Trung ương, sẽ sớm ban hành các chương trình phối hợp, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, tạo thuận lợi cho các địa phương tổ chức thực hiện. 

Kim Loan

VP UBND tỉnh