Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tuy Phước thực hiện Chương trình Quốc gia về AT-VSLĐ: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chấn chỉnh

Mấy năm gần đây, việc thực hiện Chương trình Quốc gia An toàn -Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) ở huyện Tuy Phước có nhiều chuyển biến. Người sử dụng lao động quan tâm nhiều hơn đến điều kiện làm việc, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Người lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp, mối quan hệ lao động ngày càng được cải thiện.

1 tuy phuoc

Công ty Cổ phần Gạch tuynen Bình Định, một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ ở huyện Tuy Phước.

Tuy nhiên, ý thức về AT-VSLĐ của nhiều doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Bản thân người lao động cũng chưa quan tâm nhiều đến lợi ích của mình. Vi phạm phổ biến là: không tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động, định kỳ không kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, không lập hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe người lao động…

Ông Lê Trường Sơn- Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Tuy Phước, cho biết: Nguyên nhân chính dẫn đến những sai phạm trên là do phía sử dụng lao động cố tình tìm cách giảm chi phí. Hơn nữa, hiểu biết của người lao động còn hạn chế nên chưa mạnh dạn đấu tranh, không dám yêu cầu chủ sử dụng phải thực hiện đúng quy định. Nhưng cũng cần thấy rằng, cán bộ làm công tác AT-VSLĐ còn thiếu, năng lực hạn chế; một bộ phận cán bộ làm công tác công đoàn chưa  nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò ý nghĩa của công tác AT-VSLĐ…

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo AT-VSLĐ, Phòng LĐTB&XH huyện đã tăng cường kiểm tra tại các doanh nghiệp, tuyên truyền và hướng dẫn các doanh nghiệp chưa nghiêm túc trong vấn đề AT-VSLĐ khắc phục những sai phạm.

Mới đây nhất UBND huyện đã Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia về AT-VSLĐ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Việc thực hiện Kế hoạch nhằm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; giảm ô nhiễm môi trường lao động; ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động; nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động.

Ông Lê Trường Sơn cho biết thêm: Sắp tới, chúng tôi sẽ chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, đặc biệt là phối hợp LĐLĐ huyện, tham mưu, đề xuất UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện AT-VSLĐ tại các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về AT-VSLĐ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về AT-VSLĐ.

THIÊN KHÁNH

Theo baobinhdinh.com.vn