Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tây Sơn: Tổng kết công tác XD NTM, triển khai sản xuất vụ Hè Thu

UBND huyện Tây Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới (XD NTM) năm 2017 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2018.

Trong năm 2017, phong trào XD NTM ở Tây Sơn tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhân dân trong huyện tích cực tham gia XD NTM bằng những việc làm thiết thực, đã đóng góp 13,2 tỉ đồng tiền mặt, 9.744 ngày công lao động, hiến 8.563 m2 đất… với tổng giá trị qui đổi là 19,2 tỉ đồng. Tính chung tổng nguồn lực thực hiện XD NTM năm 2017 trên 100 tỉ đồng.

1 Tay Son NTM

Xã viên HTXNN Thuận Nghĩa (thị trấn Phú Phong) thu hoạch hành vụ ĐX. Ảnh: N.HÂN

Kết quả trong năm 2017 có 2 xã về đích NTM là Bình Hòa và Tây Thuận, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn huyện lên 6 xã. Trong năm 2018, huyện Tây Sơn phấn đấu có thêm 1 xã (Bình Thuận) đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đầu người nông thôn đạt 33 triệu đồng/năm. Tỉ lệ hộ nghèo giảm trên 2%, tỉ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85%...

Tại Hội nghị, UBND huyện cũng đã sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân (ĐX) 2017-2018 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2018. Vụ ĐX năm nay, diện tích và năng suất lúa đều tăng so vụ ĐX trước. Vụ Hè Thu 2018 huyện Tây Sơn đưa vào gieo sạ 4.760 ha lúa (có 1.051 ha lúa lai), với các giống chủ lực ĐV 108, Khang dân đột biến, TBR 36, Khang dân 28, DB6. Thời vụ lúa Hè được gieo sạ theo phương châm thu hoạch lúa ĐX đến đâu gieo sạ đến đó và kết thúc trước ngày 20.4.2018. Lúa vụ Thu tập trung gieo sạ từ ngày 5 đến 15.5.2018 để tránh thiệt hại do lũ Tiểu Mãn.

HOÀNG CHI

Theo baobinhdinh.com.vn