Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Hoài Nhơn: Phát huy vai trò của đảng trong HTX và Quỹ tín dụng

Thời gian qua, Huyện ủy Hoài Nhơn đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng tập thể lãnh đạo ở các chi bộ HTX, Quỹ tín dụng nhằm nâng cao vai trò của tổ chức đảng tại cơ sở. Qua đó, cơ sở xây dựng tập thể ban quản trị vững mạnh để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

1 phat huy vai tro dang

Thường trực Huyện ủy Hoài Nhơn làm việc với các bí thư chi bộ, giám đốc các HTX nông nghiệp và Quỹ tín dụng ở địa phương ngày 8.11.

Ðổi mới, thích ứng trong sản xuất, kinh doanh

Hiện nay, toàn huyện Hoài Nhơn có 15 HTX nông nghiệp, 1 HTX sản xuất đá xây dựng và 4 Quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số cán bộ của 20 đơn vị là 211 người, 67 người làm Hội đồng quản trị và 49 người đại diện Ban giám đốc.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng HTX nông nghiệp và Quỹ tín dụng. Hầu hết các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của đơn vị. Một số chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; duy trì và quản lý tốt nguồn vốn, tài sản tạo niềm tin cho người dân trong việc gởi và vay tiền đầu tư; từng bước thích ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Chi bộ HTX nông nghiệp Ngọc An, xã Hoài Thanh Tây thành lập từ năm 2003 đã thể hiện sự sáng tạo, năng động trong việc lãnh đạo đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, góp phần tăng thu nhập cho xã viên. HTXNN Ngọc An có hơn 1.200 hộ xã viên, quản lý điều hành 218 ha đất sản xuất nông nghiệp, với 11 khâu sản xuất kinh doanh, dịch vụ: thủy lợi; làm đất; thu hoạch; cung ứng giống vật tư phân bón; điện, sản xuất bánh tráng, sản xuất dầu dừa tinh khiết, tín dụng nội bộ, sản xuất rau an toàn, xây dựng kênh mương nội đồng, xây dựng đường nông thôn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Nghiệp, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX nông nghiệp Ngọc An, cho biết: “Chi bộ có 8 đảng viên trong tổng số 12 cán bộ, nhân viên chính thức. Trước đây, chi bộ khó khăn trong việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy đã quan tâm chỉ đạo sâu sát tháo gỡ khó khăn cho chi bộ. Hiện nay, lao động thời vụ ở chi bộ có trên 50 người và được thành lập tổ chức công đoàn góp phần tạo nguồn đoàn viên ưu tú kết nạp đảng”.

Nâng cao sức chiến đấu của các chi bộ

Tại buổi làm việc giữa Thường trực Huyện ủy Hoài Nhơn với các bí thư chi bộ, giám đốc các HTX nông nghiệp và Quỹ tín dụng ở địa phương vào ngày 8.11, các đại biểu cho rằng, xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt của cơ chế thị trường đòi hỏi các thành viên Ban quản trị HTX nông nghiệp, Quỹ tín dụng phải có sự nhạy bén. Trong đó, vai trò tiên phong gương mẫu, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Do đó, mỗi đảng viên chủ động phối hợp với Ban quản trị, cấp ủy cơ sở để thực hiện việc đào tạo cán bộ, bồi dưỡng phát triển đảng viên và thực hiện việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Theo đồng chí Lê Tự Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn, sự hiện diện và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các HTX, Quỹ tín dụng là đòn bẩy thúc đẩy các đảng viên, xã viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hiện nay, bình quân thu nhập của cán bộ, nhân viên, người lao động trong HTX là 3,7 triệu đồng/người; còn Quỹ tín dụng là 10 triệu đồng/người.

Song, công tác quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên và công tác phòng ngừa tham nhũng một số chi bộ chưa tốt; cụ thể như để lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Tam Quan; lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công ở HTX nông nghiệp Hoài Châu.

Do đó, tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, để nâng cao sức chiến đấu ở chi bộ cần phải phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đồng chí Lê Tự Hồng cho rằng: “Vấn đề quan trọng nhất để nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong HTX, Quỹ tín dụng là chi bộ phải thường xuyên giám sát, kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ của các đảng viên theo từng vị trí đảm nhiệm; đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách đảng viên”.                

HẢI YẾN 

Theo baobinhdinh.com.vn