Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức Tết Trung thu năm 2017 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5172/UBND-VX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2017 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

dem ram

Ảnh minh họa

Nhằm vận động toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho trẻ em và tạo điều kiện cho mọi trẻ em được vui Tết Trung thu an toàn và lành mạnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tổ chức vui Tết Trung thu 2017 theo hướng dẫn của Cục Trẻ em tại Công văn số 524/TE-PTTG ngày 8/9/2017. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh tổ chức một số điểm vui Tết Trung thu để lãnh đạo tỉnh tham gia vui Tết Trung thu cùng trẻ em tại cộng đồng. Tổ chức đi thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Theo dõi, tổng hợp tình hình các hoạt động vui Tết Trung thu, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Giao Sở Y tế thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em. Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm. Bảo đảm cung cấp đủ thuốc, dịch vụ có chất lượng phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, đặc biệt là các bệnh dịch lây lan và ngộ độc thực phẩm.

Giao Sở Công Thương tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các sản phẩm đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em. Giao Sở Văn hóa và Thể thao: Triển khai các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí với các hình thức đa dạng, phong phú. Quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em bảo đảm an toàn cho trẻ em. Thanh tra, kiểm tra về thời gian tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan truyền thông nâng cao nhận thức, hướng dẫn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn các sản phẩm có chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm đồ chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Khuyến khích các cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ chơi cho trẻ em cần đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Bên cạnh đó, giao Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; tăng cường tuyên truyền nội dung Luật trẻ em năm 2016, các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường giải pháp phòng, chống, chống, bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, các quyền của trẻ em và các chính sách, chương trình dành cho trẻ em. Thông tin các hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Biểu dương những trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, hải đảo có tinh thần vượt khó vươn lên và những tấm gương người tốt, việc tốt đã giúp đỡ, ủng hộ cho trẻ em.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn; đảm bảo cho mọi trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng kinh tế khó khăn và hải đảo được vui Tết Trung thu an toàn và lành mạnh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công tác tuyên truyền Tết Trung thu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thể hiện sự quan tâm đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con em tại cơ quan, đơn vị và tổ chức đi thăm, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em các xã bãi ngang, ven biển, hải đảo và vùng kinh tế khó khăn của tỉnh.