Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước

Ngày 09/03/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1077/UBND-TH về việc triển khai có hiệu quả Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

nop thue

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm trong phối hợp thực hiện Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị trong quá trình triển khai; phát hiện, xử lý kịp thời hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong thu, nộp ngân sách nhà nước và các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại… đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong quản lý ngân sách nhà nước các cấp.

Yêu cầu Cục Thuế tỉnh tập trung triển khai và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các Chi cục Thuế triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ trong quản lý kê khai, nộp thuế, xử lý nợ đọng, tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước ở các cấp, tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền cho người nộp thế thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Riêng các địa phương chưa ban hành Quy chế phối hợp và xây dựng Kế hoạch triển khai công tác này phải khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện trong Quý I/2018; báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai. Quá thời hạn nêu trên, trường hợp địa phương nào chưa triển khai thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh