Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN

Ngày 15/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6226/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý VLNCN.

vat no

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Công Thương tiến hành rà soát các văn bản quy định hiện hành về công tác quản lý VLNCN và tiền chất thuốc nổ để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực VLNCN và tiền chất thuốc nổ; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017; Thực hiện nghiêm công tác thẩm định cấp Giấy phép sử dụng VLNCN theo đúng trình tự, thời gian quy định tại Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Định;  Phối hợp với Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật trong hoạt động VLNCN; Tổ chức huấn luyện, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong công tác bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN cho các đối tượng sử dụng VLNCN thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh; Tổng hợp các sự cố, tai nạn và thất thoát liên quan đến VLNCN; phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục. Định kỳ (06 tháng, năm) báo cáo tình hình công tác quản lý, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh, gửi UBND tỉnh và Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) theo quy định.

Giao Công an tỉnh thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép vận chuyển VLNCN theo đúng trình tự, thời gian quy định tại Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Định; Thực hiện đúng quy định về công tác thanh tra, kiểm tra các điều kiện về an ninh trật tự đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ, trong đó chú ý kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn khi xuất, nhập VLNCN tại kho chứa; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp không có giấy phép vận chuyển hoặc giấy phép hết hạn và các trường hợpkhông làm thủ tục niêm phong nộp lưu VLNCN sử dụng không hết vàokho; Tổ chức huấn luyện về nghiệp vụ công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp cho đội ngũlàm công tác bảo vệ kho chứa, vận chuyển VLNCN và tiền chất thuốc nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp thất thoát, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN và tiền chất thuốc nổ; phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa kịp thời. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy cho kho chứa và phương tiện vận chuyển, đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về an toàn phòng, chống cháy nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển VLNCN và tiền chất thuốc nổ; Tổ chức huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho những người làm công tác liên quan đến hoạt động VLNCN và tiền chất thuốc nổ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháytỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc đảm bảo các quy định pháp luật về thời gian, địa điểm nổ mìn, khoảng cách an toàn, các điều kiện an ninh, an toàntheo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương; Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luậtlao động, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, các địa phương thực hiện giám sát về thời gian nổ mìn, đảm bảo các điều kiện cần thiết trong thời gian nổ mìn, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn trong lúc nổ mìn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bảo quản, vậnchuyển và sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy. Tăng cường công táctuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn lao động, phòng cháy và phòng ngừa sự cố khẩn cấp trong hoạt động VLNCN tại địa phương.

TL

VP UBND tỉnh