Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tây Sơn

Ngày 14/03/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1180/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Tây Sơn.

mt tay son

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc phải khắc phục hậu quả của việc khai thác cát làm xói lở bờ sông và xâm thực đất canh tác của các hộ dân; phối hợp với UBND huyện Tây Sơn và UBND thị trấn Phú Phong xác định mức độ thiệt hại để bồi thường hỗ trợ cho dân, hoàn thành các nội dung trên chậm nhất trước ngày 30/4/2018. Giao UBND huyện Tây Sơn báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2018.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Luật đất đai và các quy định liên quan, đề xuất các thủ tục trình UBND tỉnh thu hồi 1,26ha đất bỏ trống, chưa đưa vào sử dụng theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện của Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc tại Điểm 01 nêu trên trước ngày 15/5/2018, đề xuất xử lý theo quy định nếu Công ty chưa thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện Tây Sơn tiếp tục thực hiện Văn bản số 2961/UBND-KTN ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản; theo đó tăng cường kiểm tra hoạt động khoáng sản, có biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo thẩm quyền, đồng thời xây dựng phương án và dự trù kinh phí bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Kiểm tra, giám sát UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân bao che hoạt động khoáng sản trái phép; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Quy hoạch các mỏ đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, đấu giá, cấp quyền khai thác cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng; hạn chế và đi đến chấm dứt việc khai thác đất trái phép tại các địa phương.

TL

VP UBND tỉnh