Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 12/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ về việc tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

phan bon 1

Ảnh minh họa

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Bình Định, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước phát triển, chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với những hành vi sản xuất, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả.

Yêu cầu các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được phân công thực hiện kế hoạch phải phân định rõ thẩm quyền, chức năng của đơn vị, tránh chồng chéo; nêu cao trách nhiệm, thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; nói không với tiêu cực, không bao che, tiếp tay, làm ngơ trước những hành vi sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Phát hiện những sơ hở, thiếu sót, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định về quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để làm căn cứ kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Quá trình thực hiện kế hoạch không gây tác động xấu đến thị trường sản xuất, kinh doanh các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; không làm ảnh hưởng, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường, đúng pháp luật của doanh nghiệp, cá nhân.

Bên cạnh đó, căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các sở, ban, ngành và các đơn vị chức năng liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm Kế hoạch đề ra. Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thành một nội dung trong báo cáo hàng tháng của đơn vị gửi về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Thời gian thực hiện Kế hoạch này là 02 năm: Từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, đến ngày 15 tháng 12 năm 2019.

TL

VP UBND tỉnh