Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”

Ngày 20/09/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5089/UBND-NC về việc tăng cường công tác PCCC và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”.

chua chay

Ảnh minh họa

Để chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH; đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” (04/10/2017) trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW.Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 19/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh Bình Định; Phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH bằng các hoạt động thiết thực hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” như tổ chức học tập, thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ; ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC,… Thực hiện treo gắn panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” ở nơi công cộng và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Những nơi có điều kiện thì tổ chức diễu hành biểu dương lực lượng, mít tinh, đối thoại về những vấn đề “nóng” trong công tác PCCC và CNCH ở địa phương, đơn vị; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra toàn diện về công tác PCCC thuộc phạm vi quản lý. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND huyện, thị xã, thành phố chủ trì, tiến hành tổng kiểm tra công tác PCCC đối với loại hình nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong các khu dân cư; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh. Qua kiểm tra, cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn PCCC; Rà soát, củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ PCCC và CNCH, đầu tư trang bị dụng cụ, phương tiện PCCC và CNCH, thực tập các phương án chữa cháy và CNCH,… nhằm đảm bảo cho lực lượng này đủ khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra ngay từ ban đầu; Đối với địa phương có rừng, cần tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo cháy rừng và các biện pháp PCCC rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là khu dân cư sinh sống ven rừng và làm việc trong rừng; lực lượng Kiểm lâm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng và nhân dân địa phương về công tác PCCC rừng, kiểm tra hệ thống giao thông, nguồn nước, lực lượng, phương tiện tại chỗ, xây dựng phương án chữa cháy để chủ động đối phó khi có cháy rừng xảy ra. Những trường hợp vi phạm quy định pháp luật về PCCC rừng cần xử lý nghiêm, nhất là các trường hợp gây cháy rừng để răn đe, phòng ngừa chung. 

Yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh tăng cường rà soát, nắm chặt tình hình có liên quan đến công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, kịp thời tham mưu các cấp lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp an toàn về PCCC và CNCH; phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, các khu dân cư có nhiều nhà ở kết hợp với kinh doanh. Thông qua việc kiểm tra tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về PCCC; Phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức, cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng “phong trào toàn dân tham gia PCCC” gắn với “phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” một cách sâu rộng, đến từng cơ sở, khu dân cư, trường học. Thực hiện việc xét, công nhận đơn vị điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC, không xét công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” khi để xảy ra cháy nổ. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác PCCC và CNCH; Rà soát, hướng dẫn và chấn chỉnh việc xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy và CNCH tại các cơ sở và khu dân cư theo quy định của pháp luật; phối hợp với các lực lượng, các cơ sở trọng điểm tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, CNCH. Chuẩn bị tốt lực lượng và phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy,CNCH kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn, thiên tai xảy ra.

Giao Công an tỉnh tăng cường quản lý các cơ sở hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, nhất là các cơ sở có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, các cơ sở cho thuê lưu trú không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC,…Phối hợp Cảnhsát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh điều tra làm rõ các nguyên nhân vụ cháy, nổ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra an toàn PCCC các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chủ động đề phòng cháy nổ xảy ra, nhất là vào thời điểm ban đêm và ngoài giờ làm việc; có giải pháp bố trí nguyên liệu thành phẩm chống cháy lan; tăng cường lực lượng chữa cháy tại chỗ; thay thế, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy đã hỏng; xây dựng phương án chữa cháy và chủ động thực tập trong mọi tình huống.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định và cơ quan tuyên truyền các đơn vị, địa phương tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự; phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, các kỹ năng thoát nạn, cứu người,…để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện. Biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC. Đồng thời, công khai phê phán các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy nổ trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCC và CNCH trong các tầng lớp nhân dân. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng với nội dung phù hợp, đưa nội dung chấp hành các quy định về an toàn PCCC là một tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự khi xét gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ trì kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Văn bản này và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo.

TL

VP UBND tỉnh