Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế khi có sử dụng các loại cấu kiện, thiết bị có tính chất đặc thù, đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6194/UBND-KT về việc tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế khi có sử dụng các loại cấu kiện, thiết bị có tính chất đặc thù, đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

cau kien

Ảnh minh họa

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn thành phố Quy Nhơn nói riêng đang triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, trong đó hồ sơ thiết kế có đưa vào sử dụng các cấu kiện, thiết bị, . . , có tính chất riêng, hạn chế về nhà cung cấp, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai xây dựng công trình, để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, hồ sơ thiết kế dự án Nâng cấp đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km137+580 – Km143+787, hạng mục hào kỹ thuật; trên cơ sở đó tiến hành điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo hướng để nhà thầu thi công tự thực hiện đối với hạng mục hào kỹ thuật; trường hợp sử dụng các sản phẩm, cấu kiện đúc sẵn do các đơn vị khác cung cấp thì phải đảm bảo giá thành thấp hơn, có ít nhất 3 nhà cung cấp độc lập để các đơn vị thi công lựa chọn và phù hợp với điều kiện tại địa phương, nhằm giảm giá thành sản phẩm và hạn chế việc độc quyền cung cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 30/11/2017.

Yêu cầu các chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ thiết kế, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, không được đưa các sản phẩm, cấu kiện, thiết bị theo tiêu chuẩn riêng của một số nhà cung cấp vào hồ sơ thiết kế xây dựng, làm triệt tiêu tính cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng (nhất là sử dụng các cấu kiện hào kỹ thuật và hố ga ngăn mùi). Giao Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo nêu trên.

TL

VP UBND tỉnh