Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2017 – 2018 và cả năm 2018

Ngày 10/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 6152/UBND-KT về việc tăng  cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Đông Xuân 2017 – 2018 và cả năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

dong xuan

Ảnh minh họa

Để đảm bảo thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2017 – 2018 và kế hoạch sản xuất nông nghiệp cả năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch và các giải pháp chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2017– 2018 và kế hoạch sản xuất cả năm 2018 phù hợp với điều kiện của địa phương. Trước mắt tập trung hướng dẫn, khuyến cáo nông dân chuẩn bị đủ giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… phục vụ cho sản xuất Đông Xuân 2017-2018, đồng thời có phương án dự phòng giống lúa đảm bảo số lượng, chất lượng, đúng cơ cấu để cung ứng cho nông dân sản xuất kịp thời vụ khi có mưa lớn, lũ lụt muộn gây mất giống xảy ra. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo nâng cao hiệu quả CĐML, cánh đồng tiên tiến, CĐL theo hướng duy trì những cánh đồng hiện có, mở rộng quy mô diện tích, các loại cây trồng cạn (ngô, lạc, sắn, mía…); chú trọng xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ có sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm cho nông dân trong đó HTX NN là cầu nối trung gian giữa nông dân với doanh nghiệp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của sản xuất trồng trọt trong năm 2018. Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ theo hướng Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi mạnh diện tích sản xuất lúa hiệu quả thấp sang sản xuất cây trồng cạn có hiệu quả kinh tế cao hơn. Tiếp tục triển khai, thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 915/2016/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, xem đây là giải pháp quan trọng để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai bão lụt, hán hán, xâm nhập mặn có chiều hướng ngày càng gay gắt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đã được phân công, phân cấp theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh và thực hiện Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ. Trước mắt, thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện để kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp (phân bón vô cơ, hữu cơ, phân bón khác, hóa chất thuốc, BVTV…) trước khi vào vụ sản xuất Đông Xuân 2017 - 2018, chú trọng kiểm tra chất lượng giống lúa nguyên chủng, thuốc trừ cỏ gây độc hại cho cây lúa và hệ thống kênh mương thủy lợi, thuốc BVTV; xử lý những tổ chức, cá nhân kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp có hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Yêu cầu  Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp với tình hình diễn biến thời tiết và thực tiễn sản xuất; kiểm tra việc chuẩn bị và triển khai sản xuất vụ Đông Xuân của các địa phương. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn nông dân chuẩn bị giống cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ cho sản xuất vụ Đông Xuân 2017 – 2018 và cả năm 2018. Phối hợp các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện CĐML, cánh đồng tiên tiến; chỉ đạo triển khai thực hiện mở rộng CĐL lúa, cánh đồng mẫu lớn về liên kết sản xuất lúa giống, cánh đồng lớn cơ giới hóa về cây mía trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ chuột hiệu quả và chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình diệt chuột bằng thuốc sinh học Biorat; khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông trong vụ Đông Xuân 2017-2018 và cả năm 2018 kịp thời và đạt hiệu quả.

Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện chính sách theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh; Quyết định 915/2016/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 16/8/2015 của UBND tỉnh về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng CĐL, chính sách có liên quan chuyển đổi sản xuất 3 vụ lúa/năm sang sản xuất 2 vụ lúa/năm và kinh phí hỗ trợ để tập trung chỉ đạo phát triển và nâng cao hiệu quả CĐML, cánh đồng tiên tiến, CĐL, chủ trương chuyển đổi sản xuất 3 vụ lúa/năm sang sản xuất 2 vụ lúa/năm trong năm 2018. Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện thị xã, thành phố tham mưu UBND các huyện thị xã, thành phố ứng kinh phí, cấp kinh phí, thủ tục thanh quyết toán… để thực hiện các chương trình, nội dung chính sách nêu trên kịp thời phục vụ sản xuất có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các hội đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với ngành nông nghiệp và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, các giải pháp kỹ thuật, phòng chống sâu bệnh hại cây trồng … đến tận người dân để thực hiện thắng lợi vụ sản xuất Đông Xuân 2017– 2018 và cả năm 2018.

TL

VP UBND tỉnh