Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh

Ngày 26/09/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5165/UBND-VX về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh theo Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế”.

1 cham soc

Ảnh minh họa

Để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung Bộ Y tế yêu cầu tại Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 11/8/2017.

Mặt khác, tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương đánh giá thực trạng, tình hình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn tỉnh để dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh ở tỉnh Bình Định; trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành trước ngày 30/10/2017.

TL

VP UBND tỉnh