Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, sửa chữa Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn

Ngày 19/04/2017, UBND tỉnh ban  hành Văn bản số 1764/UBND-- VX về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, sửa chữa Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn.

nghe

Ảnh minh họa

Để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng, sửa chữa Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và ổn định hoạt động của Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn; UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh làm việc với đơn vị thi công cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, tăng cường tối đa nhân lực, vật lực để việc xây dựng, sửa chữa công trình Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh đảm bảo cơ bản hoàn thành trước ngày 30/5/2017; kịp thời phục vụ công tác tuyển sinh và đi vào hoạt động ngay từ đầu năm học 2017-2018. Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất việc mua sắm, trang bị bàn ghế, trang thiết bị làm việc cho cán bộ, giáo viên để Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh sớm ổn định hoạt động; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan thực hiện ngay việc quy hoạch tổng thể Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn; thống nhất việc bàn giao, sử dụng các hạng mục cơ sở vật chất giữa 02 trường trên cơ sở đảm bảo công năng sử dụng thực tế, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện và hoàn thành công tác di chuyển trang thiết bị, bàn giao mặt bằng cho Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh trước ngày 30/4/2017.  Phối hợp, thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan để thực hiện ngay việc bàn giao, sử dụng các hạng mục cơ sở vật chất hiện có; quy hoạch tổng thể Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng phương án sửa chữa, xây dựng các hạng mục cần thiết cho Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn sau khi bàn giao một phần diện tích đất, cơ sở vật chất cho Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Lưu ý, việc sửa chữa, xây dựng các hạng mục mới cho Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn phải thực sự cần thiết, đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Nhà trường; tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.

Yêu cầu UBND huyện Hoài Nhơn phối hợp chặt chẽ, tích cực hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phổ biến, thông tin các nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh của Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh trên địa bàn huyện để các em học sinh biết, đăng ký tham gia. Đồng thời, giao Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện: quy hoạch tổng thể; xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị … để Trường THPT chuyên phía Bắc tỉnh và Trường Trung cấp nghề Hoài Nhơn sớm ổn định, đi vào hoạt động.

TL

VP UBND tỉnh