Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai kế hoạch trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018, với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2606/UBND-KT về việc triển khai kế hoạch trao tặng mũ bảo hiểm chotrẻ em năm 2018, với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”trên địa bàn tỉnh.

mu bh

Ảnh minh họa

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và phấn đấu 100% học sinh lớp 1 trong năm học 2018 – 2019 trên phạm vi toàn tỉnh được nhận Mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia; thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương trong tỉnhphối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018, với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” của Trung ương để triển tại địa phương.

Theo đó, lập kế hoạch giám sát, kiểm tra quá trình triển khai, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh.Nội dung đánh giá bao gồm: tỷ lệ học sinh lớp Một được nhận mũ bảo hiểm; tỷ lệ học sinh lớp Một đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm.Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình của tỉnh thường xuyên đưa tin về Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018, với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” của Trung ương; tăng cường thời lượng tuyên truyền những quy định của pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện đặc biệt việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Tổ chức triển khai Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động trọng tâm phát động và triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm trong Lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019tại một số trường Tiểu học.

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê số liệu trẻ em đủ tuổi bước vào lớp Một trên địa bàn toàn tỉnh năm học 2018-2019 và gửi về cho Ban An toàn giao thông tỉnh, địa chỉ 22 - Ngô Quyền, thành phố Quy Nhơn, Email: banatgtbd@gmail.com để tổng hợp gửi Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố thông báo, quán triệt đến các trường Tiểu học hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo cấp Tiểu học trên địa bàn phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong việc thông báo, phổ biếnChương trình đến với phụ huynh học sinh; chuẩn bị phương án tiếp nhận, bảo quản và tổ chức trao tặng Mũ bảo hiểm theo chương trình chung; thực hiện việc tổng hợp, báo cáo và ký xác nhận theo những nguyên tắc thực hiện được quy định tại Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; là đầu mối phân phối, điều chuyển bổ sung Mũ bảo hiểm theo số liệu học sinh lớp Một thực tế giữa các trường thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan thành viên Ban An toàn giao thôngcác huyện, thị xã, thành phố có liên quan tham gia thực hiện chương trình trên địa bàn theo Kế hoạch số 163/KH-UBATGTQG ngày 04/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đôn đốc, kiểm tra việc tiếp nhận và trao tặng mũ tại địa phương; phân công đồng chí lãnh đạo xã, phường, thị trấn tham dự và trao tặng Mũ tại trường Tiểu học thuộc địa bàn quản lý.

TL

VP UBND tỉnh