Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Ngày 010/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2502/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

nuoc sach bd

Ảnh minh họa

Để tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung hoạt động như: tập trung vào chủ đề “Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”, lồng ghép với hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài, Báo...), treo băng rôn, áp phích với các nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Các địa phương, sở, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ bắt đầu từ ngày 09/5/2018 đến hết 15/5, duy trì đến ngày Môi trường thế giới 05/6/2018. Tập trung triển khai truyền thông phạm vi toàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, áp phích từ nay đến 20/5/2018.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả thực hiện trình UBND tỉnh trước ngày 10/6/2018 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ một cách thiết thực, tiết kiệm; báo cáo kết quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 08/6/2018 để tổng hợp trình UBND tỉnh. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định đưa tin, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; xây dựng các phóng sự phản ảnh hoạt động về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh