Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trên địa bàn tỉnh.

Ngày 24/11/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6439/UBND-KT về việc tăng cường công tác phối hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, trên địa bàn tỉnh.

1 duong

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017 đối với các nội dung liên quan đến địa phương; phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới đường sắt do Tổng công ty đường sắt Việt Nam xây dựng; Rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, vạch dừng, gờ giảm tốc, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu mặt đường bộ tại các vị trí giao cắt với đường sắt trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý; Cử lực lượng Thanh tra giao thông tham gia phối hợp, hỗ trợ giải tỏa lấn chiếm hành lang đường sắt; điều tiết và hướng dẫn giao thông khi xảy ra sự cố, tai nạn gây ùn tắc giao thông.

Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm quy tắc giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh; bố trí lực lượng hỗ trợ công tác giải tỏa tầm nhìn, thu hẹp lối đi, cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Giao Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về lĩnh vực giao thông đường sắt đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông đường sắt; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, xác định các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt có nguy cơ mất an toàn giao thông đề xuất UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt tổ chức cảnh giới; đề xuất cải tạo, nâng cấp các đường ngang thành đường ngang hợp pháp để đáp nhu cầu đi lại an tòan của người dân; xây dựng lộ trình xóa bỏ lối đi dân sinh tự phát; xây dựng Panô tuyên truyền an toàn giao thông đường sắt, gờ giảm tốc; phối hợp với ngành đường sắt thực hiện kết nối tín hiệu giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường ngang và đường sắt theo Thông tư số 08/2014/TT-BGTVT ngày 15/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải; Tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 10/QCPH-BGTVT-UBND ngày 25/3/2013 giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bình Định trong việc bảo đảm trật tự ATGT đường sắt phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện Văn bản số 963/UBND-KT ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về tăng cường bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh, Văn bản số 1873/UBND-KT ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang không người gác phòng vệ bằng biển báo và các lối đi dân sinh trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3466/UBND-KT ngày 06/7/2017 và Văn bản số 5659/UBND-KT ngày 19/10/2017 về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh