Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Một số vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án Khu kho ngoại quan (Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội

kho ngoại quan

Ngày 21/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2994/ UBND-KT về việc một số vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động dự án Khu kho ngoại quan (Khu A), Khu kinh tế Nhơn Hội.

Chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch

du lịch

Ngày 18/7/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2937/UBND-VX về việc chấn chỉnh, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch  trên địa bàn tỉnh Bình Định

Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

bao hiem y te b1dc5

Theo đó, giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT, từ tổ chức triển khai phát triển đối tượng tham gia BHYT đến đề xuất với các cấp có thẩm quyền về cơ chế, chính sách, giải pháp liên quan đến việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT; chủ động phối hợp tổ chức triển khai thực hiện khi cơ chế, chính sách, giải pháp được Trung ương và tỉnh ban hành; Căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổ chức hệ thống mạng lưới đại lý thu theo cơ chế dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia BHYT

Tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và triển khai tin học hóa trong giám định, thanh toán, chữa bệnh BHYT

BHYT

Theo đó, giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trong thời gian chưa có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn cùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương liên quan thực hiện việc mua thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước cho người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời quyền lợi của người dân.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

dam bao atgt

Ngày 17/6/2016, UBND tỉnh ban hành Văn ản số 2442/UBND-KT về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2016

pháp luật

Theo đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các trường học thuộc phạm vi quản lý có giải pháp đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, phương pháp giảng dạy các môn học có liên quan đến pháp luật trong nhà trường, tích cực triển khai công tác PBGDPL nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong nhà trường và tập trung thực hiện các nhiệm vụ

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2016

hạn

Để ứng phó với diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn đạt hiệu quả, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và cấp nước phục vụ sản xuất năm 2016, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn năm 2016.

Tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em

đuối nước

Ngày 15/6/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2375/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tháng còn lại của năm 2016

an toàn giao htoong

Để tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu phấn đấu giảm tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2015; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh tại Kế hoạch số 05/KH-ATGT ngày 29/01/2016 về triển khai công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh năm 2016

Tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh

pháp luật

Ngày 13/5/2016, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1786/UBND-NC về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh; Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của hương ước, quy ước đối với hoạt động tự quản cộng đồng, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội tại cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung